سیستم عامل OpenBSD

نام سیستم عامل نسخه نمودار تعداد
OpenBSD -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 0