سیستم عامل Mac OS

نام سیستم عامل نسخه نمودار تعداد
Mac OS OS X
100%
20
Mac OS -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 20